Supervízia

Supervízia je podporná činnosť pre ľudí, pracujúcich s inými ľuďmi (deťmi a mladistvými, dospelými aj seniormi). Je benefitom pri práci najmä v pomáhajúcich profesiách, jej cieľom je poskytnúť iný pohľad na situáciu klienta, predchádzať zbytočným problémom a konfliktom, a upevniť existujúce komunikačné a sociálne zručnosti.

Kto je supervízor: aktívny poslucháč a facilitátor, no tak trochu aj edukátor, psychológ a kouč v jednom.

Čo supervízor poskytuje: trpezlivé a aktívne počúvanie, šikovné kladenie otázok s cieľom priviesť klienta k odhaleniu najlepších možných VLASTNÝCH riešení situácie.

Čo supervízor neposkytuje: radu, kritiku, dokonalé riešenie, moralizovanie, priestor na ohováranie, kritizovanie a klebety, „bútľavú vŕbu“.

  • Školská supervízia Power for Teaching - supervízna podpora v oblasti školstva, určená pre študentov učiteľstva, učiteľov, pedagógov, pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom supervíznych a koučingových metód. Cieľom je posilňovanie edukačných, odborných, komunikačných a sociálnych kompetencií vo vzťahu k žiakom a rodičom, kolegom, a tiež vo vzťahu k sebe. Školská supervízia je ideálny nástroj prevencie syndrómu vyhorenia a vysokej fluktuácie zamestnancov v škole.   .
  • Supervízia v pomáhajúcich profesiách  Power for Working -: supervízna podpora pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách prostredníctvom supervíznych a koučingových metód. Cieľom je pomoc pri formovaní a stabilizácii interpersonálnych aj intrapersonálnych vzťahov, pracovných, odborných, sociálnych a komunikačných zručností. Okrem prevencie syndrómu vyhorenia je benefitom pravidelnej supervízie posilnenie profesijnej sebaistoty, sebakontroly a sebareflexie, rovnováha medzi osobným a pracovným životom, a zlepšenie pracovného výkonu.
  • Rodinná supervízia Power for Parenting: supervízna podpora pre rodičov, ktorí sa chcú stať lepšími vychovávateľmi = facilitátormi výchovy svojich detí. Cieľom je posilňovať, prípadne korigovať nadobudnuté zručnosti a kompetencie, a formovať nové. Rodičovská supervízia je určená rodičom, ktorí vidia efektívne riešenie výchovných komplikácií v zmene vlastnej perspektívy v prístupe k deťom. Základom je pracovať so svojim vlastným potenciálom, hľadať vlastné možnosti a sám/sama vytvárať nové príležitosti na zmenu stavu.   
Supervízne stretnutia: individuálna/skupinová/teamová/párová forma , max. trvanie 2 hodiny/jedno stretnutie.

Cenník: 50 eur/za každú začatú hod., spôsob platby – faktúrou alebo prevodom