Supervízia

Supervízia je podporná činnosť pre ľudí, pracujúcich s inými ľuďmi (deťmi a mladistvými, dospelými aj seniormi). Je benefitom pri práci najmä v pomáhajúcich profesiách, jej cieľom je poskytnúť iný pohľad na situáciu klienta, predchádzať zbytočným problémom a konfliktom, a upevniť existujúce komunikačné a sociálne zručnosti.

Kto je supervízor: aktívny poslucháč a facilitátor, no tak trochu aj edukátor, psychológ a kouč v jednom.

Čo supervízor poskytuje: trpezlivé a aktívne počúvanie, šikovné kladenie otázok s cieľom priviesť klienta k odhaleniu najlepších možných VLASTNÝCH riešení situácie.

Čo supervízor neposkytuje: radu, kritiku, dokonalé riešenie, moralizovanie, priestor na ohováranie, kritizovanie a klebety, „bútľavú vŕbu“.

  • Školská supervízia Power for Teaching - supervízna podpora v oblasti školstva, určená pre študentov/študentky pedagogiky, učiteľstva a vychovávateľstva, učiteľov/učiteľky, pedagógov/pedagogičky, pedagogické a odborné zamestnanectvo prostredníctvom supervíznych a koučingových metód. Cieľom je posilňovanie edukačných, odborných, komunikačných, sociálnych a manažérskych kompetencií vo vzťahu k žiakom/žiačkám, rodičom, kolegom/kolegyniam, a tiež vo vzťahu k sebe. Školská supervízia je ideálny nástroj prevencie syndrómu vyhorenia, nespokojnosti v práci a vysokej fluktuácie zamestnancov/zamestnankýň v školstve.   .
  • Supervízia v pomáhajúcich profesiách  Power for Working - supervízna podpora pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách prostredníctvom supervíznych a koučingových metód. Cieľom je pomoc pri formovaní a stabilizácii interpersonálnych aj intrapersonálnych vzťahov, pracovných, odborných, sociálnych, komunikačných, manažérskych zručností. Okrem prevencie syndrómu vyhorenia je benefitom pravidelnej pracovnej supervízie posilnenie profesijného sebavedomia, sebaistoty, sebakontroly a sebareflexie, rovnováha medzi osobným a pracovným životom, posilnenie reziliencie voči negatívnym vplyvom pracovného či domáceho prostredia, a zlepšenie pracovného výkonu.
  • Rodinná supervízia Power for Parenting - supervízna a koučingová podpora pre rodičov, ktorí sa chcú stať facilitátormi výchovy. Cieľom je usmerňovať, podporovať, posilňovať a korigovať nadobudnuté schopnosti, zručnosti a kompetencie. Rodičovská supervízia je určená rodičom, ktorí vidia efektívne riešenie výchovných situácií v zmene vlastnej perspektívy v prístupe k deťom. Želaným výsledkom je osvojenie si princípov permanentnej práce s vlastným potenciálom, schopnosť sebareflexie a formovanie stabilnej rodičovskej identity.         

Supervízne stretnutia: forma individuálna/skupinová/tímová/celá organizácia, trvanie od 1 hodiny (individuálna supervízia) do max. 2 hodín (skupinová, tímová supervízia, supervízia organizácie)

Cenník: 55 eur/za každú začatú hod., spôsob platby – faktúrou alebo prevodom