Supervízia

Supervízia je podporná činnosť pre ľudí, pracujúcich s inými ľuďmi (deťmi a mladistvými, dospelými aj seniormi). Je benefitom pri práci najmä v pomáhajúcich profesiách, jej cieľom je poskytnúť iný pohľad na situáciu klienta, predchádzať zbytočným problémom a konfliktom, a upevniť existujúce komunikačné a sociálne zručnosti.

Kto je supervízor: aktívny poslucháč a facilitátor, no tak trochu aj učiteľ, psychológ a kouč v jednom.

Čo supervízor poskytuje: trpezlivé a aktívne počúvanie, šikovné kladenie otázok s cieľom priviesť klienta k odhaleniu najlepších možných VLASTNÝCH riešení situácie.

Čo supervízor neposkytuje: radu, kritiku, riešenie, moralizovanie, priestor na ohováranie, kritizovanie a klebety, „bútľavú vŕbu“.

  • Supervízia mediátorov: podpora a posilňovanie pracovných kompetencií mediátorov vo vzťahu k sebe a ku klientom. Supervízia je nevyhnutná pri riešení sporov v rodinnej mediácii (najmä v rodinnej mediácii zameranej na dieťa), no odporúčaná je ako nástroj skvalitňovania pracovných zručností a prevencie syndrómu vyhorenia pri všetkých typoch mediácie.
  • Školská supervízia: koncept Power for Teaching - podpora pre študentov učiteľstva, učiteľov, pedagógov, pedagogických zamestnancov prostredníctvom supervíznych a koučingových metód. Úlohou je zvyšovanie kompetencií učiteľov v triede vo vzťahu k žiakom a rodičom, zamestnancov vo vzťahu k sebe a medzi sebou, skvalitňovanie pracovných a personálnych zručností (individuálne a skupinové stretnutia), interakčný sociálny výcvik (skupinové stretnutia s cieľom posilňovať komunikačné, sociálne a vzdelávacie kompetencie).
  • Supervízia v pomáhajúcich profesiách: podpora sociálnych pracovníkov a zamestnancov v pomáhajúcich profesiách, pracujúcich s ľuďmi, prostredníctvom supervíznych a koučingových metód. Úlohou je zvyšovanie kompetencií zamestnancov vo vzťahu k sebe, medzi sebou a ku klientom, skvalitňovanie pracovných a personálnych zručností (individuálne a skupinové stretnutia), interakčný sociálny výcvik (skupinové stretnutia s cieľom posilňovať komunikačné, sociálne a vzdelávacie kompetencie).

Supervízne a koučingové stretnutia: individuálne alebo skupinovo, max. 2 hodiny/jedno stretnutie

Cenník: 40 eur/za každú začatú hod., spôsob platby – faktúrou a prevodom