Kontakt:

PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD.

Mail: silvia.donceva@gmail.com

Telefón: 00421 905476894

 Kancelária:

HUB Bratislava

Černyševského 10, 851 01 Bratislava

Ak ostali vaše otázky nezodpovedané, prosím napíšte: