Kontakt:

PhDr. Silvia Dončevová, PhD.

Mail: silvia.donceva@gmail.com

Telefón: 00421 905476894

 Kancelária:

Lazaretská 29, 811 09, Bratislava

Ak ostali vaše otázky nezodpovedané, prosím napíšte: